Darbo užmokestis

  Darbo užmokestis už 2017 I ketvirtį eurais
         
Eil.Nr. Pareigybės Vid. 1 darb darbo užm.    
         
1 Direktorius 1352    
2 Gydytojai nėra    
3 Slaugos spec. 897    
4 Kiti 706    
         
         
       
         
Darbo užmokestis už 2017 II ketvirtį eurais  
         
Eil.Nr. Pareigybės Vid. 1 darb darbo užm.    
         
1 Direktorius 1352    
2 Gydytojai nėra    
3 Slaugos spec. 863    
4 Kiti 888    
         
         
Darbo užmokestis už 2017 III ketvirtį eurais  
         
Eil.Nr. Pareigybės Vid. 1 darb darbo užm.    
         
1 Direktorius 1352    
2 Gydytojai nėra    
3 Slaugos spec. 990    
4 Kiti 756