Darbo užmokestis

Darbo užmokestis už 2018 I ketvirtį Eur
     
Eil.Nr. Pareigybės Vid. 1 darb darbo užm.
     
1 Direktorius 1373
2 Gydytojai nėra
3 Slaugos spec. 963
4 Kiti 747