1,2% parama

Ar esate visiškai apsisprendę, kokiam tikslui šiais metais skirsite 1,2 proc. nuo pernai sumokėto pajamų mokesčio?

Kiekvienas dirbantis ir valstybei mokesčius mokantis Lietuvos gyventojas turi teisę nuspręsti, kaip 1,2 proc. jo valstybei sumokamo pajamų mokesčio bus panaudota.

Mes raginame Jus apsispręsti ir savaisiais 1,2 proc. pajamų mokesčio paremti Viešąją įstaigą Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotį.

Jūsų skirtos lėšos bus naudojamos tiktai greitosios medicinos pagalbos gerinimui ir tobulinimui.


Kaip paramą skirti?

Paramos skyrimui iki einamųjų metų gegužės 1 dienos reikia užpildyti atitinkamą prašymą (forma FR0512 versija 4). Formą galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje https://deklaravimas.vmi.lt/Širdingai Jums dėkojame !

Viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties kolektyvas