1,2% parama

Ar esate visiškai apsisprendę, kokiam tikslui šiais metais skirsite 2 proc. nuo pernai sumokėto pajamų mokesčio?

Kiekvienas dirbantis ir valstybei mokesčius mokantis Lietuvos gyventojas turi teisę nuspręsti, kaip 2 proc. jo valstybei sumokamo pajamų mokesčio bus panaudota.

Mes raginame Jus apsispręsti ir savaisiais 1,2 proc. pajamų mokesčio paremti Viešąją įstaigą Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotį.

Jūsų skirtos lėšos bus naudojamos tiktai greitosios medicinos pagalbos gerinimui ir tobulinimui.


Kaip paramą skirti?

Visų pirma užpildykite atitinkamą prašymą (forma FR0512 versija 4). Formą galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje www.vmi.lt

Antra, užpildytą formą iki gegužės mėnesio 1 dienos, naudodamiesi elektronine bankininkyste pateikite per elektroninio deklaravimo sistemą arba išsiųskite paprastu paštu adresu:

VMI prie LR finansų ministerijos
Deklaracijų tvarkymo skyrius
Neravų g. 8,
LT-66401,
Druskininkai.

Pildydami formą atkreipkite dėmesį:

  • 5 langelis: įtašomi tie metai, už kuriuos skiriate paramą, pavyzdžiui 2021 metais skiriame už 2020 metus ir t.t.
  • 6S langelis: jį reikia pažymėti, toliau nežymint 6A, 7S, 7A langelių, jeigu norite visą paramą skirti tik mūsų įstaigai
  • E1 langelis: įrašote skaičių 2
  • E2 langelis: įrašote įstaigos kodą 157026510
  • E3 langelis: galite palikti nepildytą
  • E4 langelis: įrašote mokesčio dalies dydį. Prašome įrašyti skaičių 1,2
  • E5 langelis: įrašote mokesčio dalį, kurią skiriate iki atitinkamo laikotarpio. 2021 metais galite įrašyti maksimalų laikotarpį – 2025 metus, todėl iki 2025 metų Jums daugiau nereikės kasmet pildyti šių formų.

Atkreipiame dėmesį, kad:

  • prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
  • duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;
  • nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.);

Širdingai Jums dėkojame !

Viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties kolektyvas

Daugiau šioje kategorijoje: « Informacija Darbo pasiūlymai »