Apie įstaigą

Apie įstaigą

Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis priklauso Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai. Įstaigos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, kitų valstybinių institucijų teisės aktai, Jonavos rajono savivaldybės tarybos, kaip vienintelio įstaigos steigėjo ir dalininko – sprendimai, susiję su įstaigos veikla.

Apie įstaigai privalomus teisės aktus plačiau skyriuje TEISINĖ INFORMACIJA.

VIZIJA:

Visada į žmogų orientuota, socialiai atsakinga, greitai ir kvalifikuotai greitąją medicinos pagalbą teikianti įstaiga.

MISIJA:

Suderinti visuomenės, savivaldos ir valstybės lūkesčius bei galimybes patenkinant pacientų poreikius, teikiant kokybiškas ir operatyvias greitosios medicinos pagalbos paslaugas, racionaliai panaudojant išteklius.

Jonavos rajono greitosios medicinos pagalbos stotis įsteigta 1961 m. vasarą kaip Jonavos rajono ligoninės skyrius. Kaip atskira įstaiga Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis pradėjo veiklą nuo 2001 m. sausio 1 d. Viešosios įstaigos steigėjas yra Jonavos rajono savivaldybė. Įstaiga vykdo licencijuotą veiklą.

Licenciją išduoda Valstybinės Akreditavimo Sveikatos Priežiūros Veiklai Tarnyba prie Sveikatos Apsaugos Ministerijos. Paskutinį kartą licencija verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas atnaujinta 2012 m. gruodžio 28 d.

Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis – asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti būtinąją medicinos pagalbą pacientams nelaimingo atsitikimo atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms ir esant kitoms indikacijoms, atsakinga už skubų paciento nugabenimą į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis teikia paslaugas Jonavos rajono teritorijoje ir kaimyninių rajonų pakraščiuose.


Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis
Žeimių g. 19, LT-55134, Jonava
Juridinio asmens kodas: 157026510
Telefonas: 8-349-60828
Faksas: 8-349-62090
Elektroninis paštas: info@jonavosgreitoji.lt