Apklausos, tyrimai ir analizės

Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. lapkričio 6 d. NR. V-2521 įsakymu „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos patvirtinimo“ kiekvienais metais atlieka įstaigos pacientų, klientų, tiekėjų ir partnerių apklausą dėl korupcijos pasireiškimo įstaigoje. Apklausą rasite ČIA.