Įstatai

Viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties įstatai patvirtinti 2022-09-29 Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-146.