Veiklos sritys

Viešoji įstaiga "Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis" priklauso Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai. Įstaigos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, kitų valstybinių institucijų teisės aktai, Jonavos rajono savivaldybės tarybos, kaip vienintelio įstaigos steigėjo ir dalininko – sprendimai, susiję su įstaigos veikla.
Viešosios įstaigos "Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis" veiklos sritis: greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikimas.