Kontaktai

Bendras įstaigos elektroninis paštas: info@jonavosgreitoji.lt

Ričardas Rusteika

Direktorius

Atliekamos funkcijos

Įstaigos veiklos valdymas ir kontrolė.


Anastasija Treščenkina

Vyriausioji finansininkė

Atliekamos funkcijos

Buhalterinės apskaitos tvarkymas.


Vilma Pagirskienė

Slaugos padalinio vadovė

Atliekamos funkcijos

Medikamentų, medicininių priemonių apskaita bei kontrolė, medicinos darbuotojų darbo organizavimas, priežiūra ir kontrolė.


Rolandas Sabatauskas

Transporto padalinio vadovas

Atliekamos funkcijos

GMP automobilių darbo užtikrinimas, transporto darbuotojų darbo priežiūra ir kontrolė. Darbo saugos, viešųjų pirkimų , korupcijos prevencijos funkcijų vykdymas


Daiva Piščelina

Buhalterė-administratorė

Atliekamos funkcijos

Dokumentų valdymas ir kontrolė, personalo ir darbo užmokesčio dokumentacijos tvarkymas.


Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas

Atliekamos funkcijos

Trumpa atmintinė apie duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pridėta skyrelyje Administracinė informacija - Asmens duomenų apsauga.