Paslaugos

Greitosios medicinos pagalbos dispečeris, gavęs iškvietimą dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų, turi įvertinti, kuriai kategorijai priskirtinas iškvietimas.

Iškvietimai dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų yra skirstomi į:

Skubus iškvietimas

Kai kreipiamasi dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų įvykus:

Nelaimingiems atsitikimams:

 • kelių eismo, orlaivių, geležinkelio ir kitoms avarijoms;
 • gamtinių nelaimių, katastrofų ar kitų ekstremalių įvykių arba ekstremalių situacijų atvejais;
 • ūmiai apsinuodijus;
 • žaibo ir elektros sukeltiems pakenkimams;
 • nukentėjus gaisruose;
 • skendus, užspringus – esant ūmiam kvėpavimo nepakankamumui (sutrikimui), švokščiamam kvėpavimui ar patologiniam seilėtekiui;
 • patyrus įvairios lokalizacijos traumų su magistralinių kraujagyslių pažeidimu, su masyviu išoriniu kraujavimu, šautinių, durtinių žaizdų, kritimo iš daugiau kaip 2 metrų aukščio atvejais ir kt.;
 • įkandus gyvūnui, vabzdžiui, ropliui (esant gyvybei pavojingų požymių);
 • ūmių alerginių reakcijų atvejais (esant gyvybei pavojingų požymių);
 • esant bendram kūno atšalimui su letargijos požymiais (esant kūno temperatūrai mažiau kaip 35 0C);
 • nudegus (daugiau kaip 5 proc. kūno paviršiaus ploto esant paviršiniam nudegimui ar daugiau kaip 3 proc. esant gilesniam nudegimui);
 • saulės ar šilumos smūgio atvejais (esant didesnei kaip 40 0C kūno temperatūrai, mieguistumui, sąmonės sutrikimui, vėmimui);
 • ilgalaikio suspaudimo sindromo atvejais;
 • įvairios lokalizacijos svetimkūnių atvejais (su gyvybei pavojingais požymiais);

Esant gyvybei grėsmingoms būklėms:

 • mirštant;
 • esant ūmiam kvėpavimo funkcijos sutrikimui (sustojus kvėpavimui, staiga atsiradus obstrukcijai, dusuliui ir kt.);
 • esant ūmiam širdies veiklos sutrikimui (sustojus širdžiai, sutrikus širdies ritmui, ūmiai atsiradus skausmui krūtinėje ir kt.);
 • esant ūmiam kraujotakos sutrikimui, staigiam ir pavojingam kraujospūdžio sumažėjimui ar padidėjimui, galvos svaigimui, sutrikus kalbai ar esant kitų centrinės nervų sistemos pažeidimo požymių;
 • ūmiai atsiradus kraujagyslių sistemos nepakankamumui (esant šaltai, drėgnai, „marmurinei odai", staiga atšalus, išbalus galūnei);
 • staiga sutrikus sąmonei arba jos netekus;
 • atsiradus įvairios etiologijos traukuliams;
 • tirpstant galūnėms, esant parezei ar paralyžiui;
 • esant ūmiam, labai stipriam skausmui dėl įvairių priežasčių;
 • esant ūmiam regėjimo sutrikimui;
 • esant gausiam išoriniam kraujavimui ar įtarus vidinį kraujavimą;
 • esant kūno temperatūros pokyčiams: mažiau kaip 35 0C arba daugiau kaip 39,5 0C;
 • kviečiant pas vaiką iki 1 metų amžiaus (esant elgesio pasikeitimams, verkšlenimui, mieguistumui ir kt.);
 • esant nėštumo komplikacijoms (kraujavimui, nutekėjus vaisiaus vandenims, kitoms gyvybei pavojingoms būklėms);
 • prasidėjus gimdymui (esant kraujavimui, traukuliams, kitoms gyvybei pavojingoms būklėms);
 • pakartotinai ir gausiai vemiant ir (ar) profuziškai viduriuojant;

Esant ūmiam psichikos ir elgesio sutrikimui:

 • bandant nusižudyti;
 • agresijos arba smurto, kurie kelia grėsmę aplinkiniams ar pačiam pacientui (vykstama kartu su policijos pareigūnais) atveju;
 • prireikus skubiai pervežti iš namų ar viešųjų įstaigų, ambulatorines paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) į stacionarines ASPĮ, kai vežant reikia teikti skubiąją medicinos pagalbą;
Atidedamas iškvietimas

Kai siunčiama tuoj pat, jei yra greitosios medicinos pagalbos brigada, arba per 30 min. nuo iškvietimo užregistravimo, jei tuo metu nėra laisvos greitosios medicinos pagalbos brigados:

 • nušalus;
 • paūmėjus lėtinėms ligoms, tačiau nesant pavojingų gyvybei požymių (jei registruojant kvietimą pavyksta tai nustatyti);
 • kai paciento sveikatos būklė nėra pavojinga gyvybei ir kai būtinoji medicinos pagalba nereikalinga, tačiau pacientas arba artimieji kategoriškai reikalauja atvykti;
 • prireikus pervežti (kai pacientas yra gydymo įstaigoje ir jo būklė stabili, greitosios medicinos pagalbos brigada gali būti siunčiama per 1 val. nuo kvietimo užregistravimo);
IŠKVIETIMAI, KURIUOS REIKIA PERADRESUOTI KITOMS INSTITUCIJOMS

Jei išsakomi nusiskundimai, susiję su sveikatos išsaugojimo, ligų profilaktikos, gydymo, slaugos ir kitais sveikatos priežiūros klausimais.

Pacientams rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba į ASPĮ, su kuria šeimos gydytojas yra sudaręs sutartį, priėmimo-skubios pagalbos skyrių (šeimos gydytojo nedarbo metu) arba patariama telefonu, jei to pakanka pacientui;

Kreipiantis girtaujantiems, triukšmą keliantiems asmenims. Pranešimai / iškvietimai nukreipiami policijai;

Gavus iškvietimą iš kitos teritorijos, iškvietimas priimamas ir perduodamas greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančiai įstaigai toje teritorijoje, iš kurios gautas iškvietimas, arba tos pačios įstaigos greitosios medicinos pagalbos brigadai (jei reikalinga pagalba paslaugą teikiančiai greitosios medicinos pagalbos stočiai). Sutartyje su teritorine ligonių kasa nustatomos papildomos greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo kitoje teritorijoje ir apmokėjimo už jas sąlygos;

Patariamieji iškvietimai

Kai pacientas nori tik greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančio dispečerio arba kito mediko patarimų telefonu.

Šiais atvejais greitosios medicinos pagalbos brigada nesiunčiama.

Kitos paslaugos

Be paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, greitosios medicinos pagalbos stotis gali teikti ir kitas paslaugas:

 • pacientų pervežimo iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti;
 • pacientų pervežimo iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos);
 • pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ);

Šios paslaugos teikiamos esant sutartiniams santykiams.

Pacientų transportavimo jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės paslaugas pacientas apmoka savo lėšomis.

Paslaugų įkainiai skelbiami prisegtame priede.