Darbų sauga ir sveikata

Šis teisės aktų sąrašas yra tik informacinio pobūdžio. Visos nuorodos pateikiamos į Lietuvos Respublikos Seimo puslapį (www.lrs.lt). Nuorodose esantys teisės aktai yra pirminės redakcijos, be pakeitimų. Visi pakeitimai bei susiję dokumentai pateikiami tame pačiame puslapyje, kaip ir pradinis teisės aktas.

Lietuvos Respublikos įstatymai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

DĖL DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS ŽINIŲ IŠ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SRITIES PRIVALOMOJO TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO IR DARBDAVIŲ, KURIE ATLEIDŽIAMI NUO DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SRITIES ŽINIŲ PATIKRINIMO (ATESTAVIMO), SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PAPILDOMŲ IR SPECIALIŲ PERTRAUKŲ, ĮSKAITOMŲ Į DARBO LAIKĄ, NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO

DĖL SUTRUMPINTO DARBO LAIKO TRUKMĖS NUSTATYMO PAGAL DARBO APLINKOS VEIKSNIUS KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL BUITIES, SANITARINIŲ IR HIGIENOS PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMŲ

DĖL DARBŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE LEIDŽIAMA DIRBTI ASMENIMS, TIK IŠ ANKSTO PASITIKRINUSIEMS IR VĖLIAU PERIODIŠKAI BESITIKRINANTIEMS SVEIKATĄ DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, SĄRAŠO IR ŠIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKOS

DĖL PROFESINIŲ LIGŲ SĄRAŠO IR VALSTYBINIO PROFESINIŲ LIGŲ REGISTRO BEI JO NUOSTATŲ

DĖL PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL ASMENŲ IKI AŠTUONIOLIKOS METŲ ĮDARBINIMO, SVEIKATOS PATIKRINIMO IR JŲ GALIMYBIŲ DIRBTI KONKRETŲ DARBĄ NUSTATYMO TVARKOS, DARBO LAIKO, JIEMS DRAUDŽIAMŲ DIRBTI DARBŲ, SVEIKATAI KENKSMINGŲ, PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PAVOJINGŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL NĖŠČIOMS, NESENIAI PAGIMDŽIUSIOMS AR KRŪTIMI MAITINANČIOMS MOTERIMS KENKSMINGŲ DARBO SĄLYGŲ IR PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL TRANSPORTO PRIEMONES VAIRUOJANČIŲ IR KITŲ ASMENŲ NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymai Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai Bendri ministerijų įsakymai Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai Kiti teisės aktai
Daugiau šioje kategorijoje: « Sveikatos apsauga Gaisrinė sauga »