Gaisrinė sauga

Šis teisės aktų sąrašas yra tik informacinio pobūdžio. Visos nuorodos pateikiamos į Lietuvos Respublikos Seimo puslapį (www.lrs.lt). Nuorodose esantys teisės aktai yra pirminės redakcijos, be pakeitimų. Visi pakeitimai bei susiję dokumentai pateikiami tame pačiame puslapyje, kaip ir pradinis teisės aktas.

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS

CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮSTATYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINIŲ TECHNINIŲ KOMISIJŲ (RIZIKOS VALDYMO GRUPIŲ) TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

DĖL NORMATYVINIŲ STATINIO SAUGOS DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

DĖL GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLŲ NAUDOJIMO ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL OBJEKTO ATITIKTIES PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANTIEMS TEISĖS AKTAMS PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO, VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS DARBO DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

DĖL GAISRŲ GESINIMO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

DĖL KRITERIJŲ ĮMONĖMS, ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS, KURIŲ VADOVAI TURI BAIGTI PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS KURSĄ, PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMĄ

DĖL MINIMALIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOMS PATVIRTINIMO

DĖL TIPINIŲ CIVILINIŲ SAUGOS MOKYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

DĖL CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLŲ NAUDOJIMO DARBOVIETĖSE NUOSTATŲ

DĖL PRIVALOMŲ DARBŲ ATLIKIMO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS IR KOMPENSAVIMO UŽ JŲ ATLIKIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL EKSTREMALIŲ ĮVYKIŲ KRITERIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2005 M. VASARIO 18 D. ĮSAKYMO Nr. 64 „DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS" PAKEITIMO

DĖL GESINTUVŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINSTERIJOS UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLOS CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO CENTRO CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO