Tyrimai ir analizės

Šiuo metu įstaiga neatlieka tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo rezultatų bei neturi rezultatų įvertinimų.