Direktoriaus kreipimasis į pacientus

Gerbiami Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties pacientai,

Santykiai tarp medicinos darbuotojo ir jo paciento grindžiami tarpusavio pasitikėjimu. Pacientas tiki, kad medicinos darbuotojas įvertins jo būklę ir paskirs jam gydymą taip, kaip to reikalauja medicinos mokslas ir medicinos darbuotojo sukauptos žinios ir jo aukšta kompetencija. Medicinos darbuotojas tuo pačiu metu tikisi, kad pacientas ir toliau laikysis sveiko gyvenimo būdo, gydymosi ir tolimesnės gyvensenos rekomendacijų.

Tačiau dažnas atvejis, kai tokį pasitikėjimą ima griauti mūsų visuomenėje vis dar toleruojamas neigiamas reiškinys – korupcija. Korupcija – tai ne tik visiems gerai žinomas kyšininkavimas, giminių ir pažįstamų protegavimas ir panašūs reiškiniai. Korupcijos mastas visų pirma yra pačios visuomenės pilietinės brandos indeksas. Jeigu nebūtų pasiruošusių duoti kyšius, nebūtų ir juos gaunančių ar imančių. Korupcija taip pat yra dvipusis reiškinys, kuriam reikia mažiausiai dviejų asmenų sutarimo. Ypatingai tai atsiskleidžia medicinos srityje.

Kodėl net maža dovana, menka pinigų suma ar kitoks materialinis atsidėkojimas medicinos darbuotojui, ilgainiui sugadina taip būtiną pasitikėjimą tarp paciento ir medicinos darbuotojo?

Medicinos darbuotojas už savo darbą kaip ir kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis gauna atlyginimą. Kiekvienas pacientas savo darbu, mokėdamas valstybei mokesčius, taip netiesiogiai jau sumoka medicinos darbuotojui jo atlyginimo dalį. Įsisąmonindamas tai medicinos darbuotojas galės koncentruotis tik ties savo darbu, o ne ties tuo, ar jam bus papildomai atsidėkota. Papildomas atsidėkojimas ilgainiui tampa pirmąja paskata, kurios negavęs medicinos darbuotojas jau nebenori teikti savo paslaugų. Tokiu būdu pacientas padaro meškos paslaugą visų pirma sau ir kitiems, būsimiems, pacientams. Tokiu būdu per ilgą laiką yra sugadinami geri specialistai, surambėja jų širdys, atšąla jausmai, bunka dėmesys, o tai lemia nekokybiškas ir prastas paslaugas.

Visi mes turime suprasti, jog kova su korupcija – tai ne karas, kurį galima laimėti. Ateina nauja karta, nueina sena karta. Visas esamas kartas reikia šviesti ir mokyti apie korupcijos, kaip reiškinio žalą pačiai visuomenei ir kiekvienam piliečiui atskirai.

Todėl baigdamas kreipiuosi į Jus prašydamas visų pirma netoleruoti korupcijos savo širdyse, nepasiduoti pagundai atsidėkoti medicinos darbuotojams. Kovą su korupcija turime laimėti pradžioje kiekvienas su savimi. Ta kova nelengva, ji prasideda nesistengiant prasibrauti greičiau į gydytojo ar valdininko kabinetą, neieškant pažįstamų pagalbos greičiau sprendžiant pažymų gavimo ar dokumentų sutvarkymo klausimus, ji prasideda mūsų pačiu elgesiu. Jeigu kiekvienas pakeisime elgesį – pamatysime, kad pasikeičia ir kitų elgesys.

Todėl prašau Jūsų pasikeisti, tuo pačiu padėsite pasikeisti ir medicinos darbuotojams.

Geriausia Jūsų padėka medicinos darbuotojui – geras žodis, šypsena, Jūsų sveikata ir pažadas ja rūpintis ir puoselėti.

Nuoširdžiai,
Viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Gintautas Kaiša