Įstaigos vidaus dokumentai

Įstaigos vidaus dokumentai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus, pateikti prisegtuose prieduose.

Už visų pirkimų organizavimą įstaigos vadovo įsakymu paskirtas atsakingas asmuo:

Rolandas Sabatauskas
Telefonas: 8-618-89759
Faksas: 8-349-62090
Elektroninis paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Įstaigoje vadovo įsakymu sudaryta komisija, atsakinga už viešuosius pirkimus.